Stone Charm Bracelet| Key

$ 40.00

Brand Savvy Design Jewelry

More Details

Stone Charm Bracelet| Heart

$ 40.00

Brand Savvy Design Jewelry

More Details

Stone Charm Bracelet| Hamsa Hand

$ 40.00

Brand Savvy Design Jewelry

More Details

Stone Charm Bracelet| Elephant

$ 40.00

Brand Savvy Design Jewelry

More Details